Informácie o stanovej dedinke SLOVAKFOLKLORE

Od SLOVAKFOLKLOREv ,
Informácie o stanovej dedinke SLOVAKFOLKLORE

Pre veľký záujem návštevníkov o ubytovanie v stanoch, zvýšenie bezpečnosti a obmedzené kapacity spolu s FF Východná 2019 otvárame stanovú dedinku SLOVAKFOLKLORE priamo v areáli. Stanová dedinka Slovakfolklore sa nachádza na lúke, na pravej strane areálu od hlavného vstupu, pričom ponúka základné vybavenie pre zaistenie komfortu všetkých ubytovaných. Ubytovanie bude možné už od štvrtka 4.7. od 17:00 hod.

Využitie služieb stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE je možné len po zakúpení vstupenky do areálu festivalu. REZERVAČNÝ LÍSTOK stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE nezahŕňa vstup do areálu, amfiteátra a program na Veľkej scéne.

Rezervačný lístok obsahuje jedinečné registračné číslo a QR kód, ktorým sa treba preukázať pri registrácii do stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE. Zakúpením rezervačného lístka automaticky súhlasíte s dodržiavaním pravidiel stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE.

Registrácia bude prebiehať pri vstupe do stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE:

 • vo štvrtok 4.7. od 17:00 hod do 21:00 hod. 
 • ostatné dni od 8:00 hod do 21:00 hod.

Pravidlá:

 • Parcela (3,5m x 3m) je navrhnutá pre jeden štandardný stan pre dvoch ľudí. Súčasti stanu a príslušenstvo (predsiene, šnúrky, batožina a iné) nemožu presiahnuť vyznačenú hranicu parcely smerom do únikovej uličky.
 • V prípade, že rozmery stanu presahujú hranice únikovej uličky, je nutné zakúpiť dostatočné množstvo parciel pre rozlohu stanu
 • Po registrácii musí byť registračná kartička zavesená na stane, na viditeľnom mieste. V prípade, že nebude zavesená na viditeľnom mieste, stan bude zbalený bezpečnostnou službou a odovzdaný organizátorom.

ORGANIZÁTOR SI PRI NEPOVOLENOM UMIESTNENÍ STANU VYHRADZUJE PRÁVO STAN ZBALIŤ A ODSTRÁNIŤ Z NEPOVOLENÉHO PRIESTORU.

 • Prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov
 • Pri registrácii do stanovej dedinky Slovakfolklore sa prosím riaďte pokynmi organizátorov.
 • Do stanovej dedinky Slovakfolklore je zákaz vstupu autom. Pre parkovanie použite vyhradené parkovisko.
 • V blízkosti stanovej dedinky sa nachádzajú sociálne zariadenia s pitnou vodou.
 • Zákaz klásť oheň, zákaz vstupu s otvoreným ohňom!
 • Zákaz používania varičov s otvoreným ohňom !
 • Zákaz výbušnín, horľavín a pyrotechniky akéhokoľvek druhu !
 • Zákaz požívania a prenášania drog a psychotropných látok.
 • Ak fajčíte, fajčite s opatrnosťou. Zákaz fajčenia v stanoch
 • Zákaz zbraní a predmetov ohrozujúcich bezpečnosť.
 • Zákaz lietajúcich dronov.
 • Zákaz magnetofónov
 • Zákaz vstupu domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov podľa zákona 447/2008 § 25
 • V strede každého sektora sa nachádza vedro s vodou a piesok pre prvú pomoc v prípade požiaru, prosíme nekradnúť vedrá !
 • V prípade požiaru kontaktujte bezpečnostnú službu, usporiadateľov alebo hasičov.
 • Na odpad použite najbližší kontajner, prípadne odpad zabalený v igelitových vreciach.
 • Za bezpečnosť vecí v stanovej dedinke Slovakfolklore usporiadatelia nezodpovedajú.

Popis – Miesto pre stan (11 EUR)

4- dňový prenájom parcely v stanovej dedinke SLOVAKFOLKLORE na Folklórnom festivale Východná 2019 (4. – 7. júl 2019)

Čo zahŕňa cena:

 • Prenájom miesta pre stan v stanovej dedinke SLOVAKFOLKLORE na celý čas trvania Folklórneho festivalu Východná 2019 (treba si priniesť vlastný stan)
 • Stanovanie priamo v areáli s krátkou vzdialenosťou od hlavného amfiteátra, gastrozóny a atrakcií
 • Nadštandardná festivalová infraštruktúra: neobmedzený prístup a krátka vzdialenosť k toaletám, sprchám, pitnej vode zdarma + ďalšie
 • Zdravotnícka, požiarna a bezpečnostná služba v urgentných prípadoch
 • Nezabudnuteľný zážitok z FF Východná 2019 a stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE 🙂

Čo je potrebné v prípade záujmu dokúpiť:

 • Parkovanie
 • Vstup na program Veľkej scény
 • Nadštandardné formy ubytovania (SLOVAKFOLKLORE all inclusive)
 • Prípadné ďalšie veci, ktoré pribudnú do našej ponuky.

 

DÔLEŽITÉ:Storno objednávky a výmena miesta po zaplatení nieje možná! Využitie služieb stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE je možné len po zakúpení vstupenky do areálu festivalu. REZERVAČNÝ LÍSTOK stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE nezahŕňa vstup do areálu, amfiteátra a program na Veľkej scéne.

Rezervačný lístok obsahuje jedinečné registračné číslo a QR kód, ktorým sa treba preukázať pri registrácii do stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE. Zakúpením vstupenky automaticky súhlasíte s dodržiavaním pravidiel stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE.

 

Popis – SLOVAKFOLKLORE stan + záloha (33 EUR +20 EUR záloha)

4- dňový prenájom miesta a postaveného stanu so základnou výbavou v stanovej dedinke SLOVAKFOLKLORE, na Folklórnom festivale Východná 2019 (4. – 7. júl 2019)

Čo zahŕňa cena:

 • Prenájom stanu a miesta pre stan na celý čas trvania Folklórneho festivalu Východná 2019
 • Základné zariadenie stanu
 • Vratná záloha – vrátená pri odchode na základe zachovania stanu v pôvodnom stave
 • Koniferum all inclusive (raňajky, obed a večera vo forme prípitku)
 • Balíček záchrany 🙂 (vody,…)
 • Stanovanie priamo v areáli s krátkou vzdialenosťou od hlavného amfiteátra, gastrozóny a atrakcií
 • Nadštandardná festivalová infraštruktúra: neobmedzený prístup a krátka vzdialenosť k toaletám, sprchám, pitnej vode zdarma + ďalšie
 • Zdravotnícka, požiarna a bezpečnostná služba v urgentných prípadoch
 • Nezabudnuteľný zážitok z FF Východná a stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE 🙂

Čo je potrebné v prípade záujmu dokúpiť:

 • Parkovanie
 • vstupenky na program Veľkej scény
 • Prípadné ďalšie veci, ktoré pribudnú do našej ponuky.

DÔLEŽITÉ:Storno objednávky a výmena miesta po zaplatení nieje možná! Využitie služieb stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE je možné len po zakúpení vstupenky do areálu festivalu. REZERVAČNÝ LÍSTOK stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE nezahŕňa vstup do areálu, amfiteátra a program na Veľkej scéne.

Rezervačný lístok obsahuje jedinečné registračné číslo a QR kód, ktorým sa treba preukázať pri registrácii do stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE. Zakúpením vstupenky automaticky súhlasíte s dodržiavaním pravidiel stanovej dedinky SLOVAKFOLKLORE.

 

Po festivale je potrebné opustiť stany v nedeľu 7.7.2019 medzi 10 – 11 hod. ! 

 

 

 

Nechaj odpoveď