FS Trenčan

SK:
Folklórny súbor Trenčan pracuje pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho vzniku v r. 1949. Zakladateľmi súboru boli manželia Kubalovci. V súčasnosti vedú súbor dcéry manželov Kubalovcov a ďalší pedagógovia. Jeho členovia sú študenti stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov, ktorí sa práci v súbore venujú vo svojom voľnom čase.

Prvým tancom, ktorý vznikol na základe vlastného výskumu, boli tanečné hry. Folklórny výskum trenčianskej oblasti sa stal hneď v prvých rokoch existencie súboru hlavným zdrojom materiálu. Výskum robila prof.  Eleonóra Kubalová prakticky od začiatku. Nápomocní jej boli už prví členovia súboru, ktorí mali za úlohu vyhľadať vo svojom okolí a naučiť sa od svojich babiek, tetiek a iných príbuzných nové piesne, hry a tance a doniesť ich do súboru. Bol to akýsi kolektívny výskum a dôležitá bola aj zainteresovanosť členov súboru o folklór. Výskumom v obciach trenčianskeho regiónu sa podarilo zachrániť mnoho tanečných prvkov a oživiť mnohé ľudové piesne, na ktoré sa už takmer zabudlo. Trenčan dodnes spracováva pôvodný folklórny materiál z vlastných výskumov.

Folklórny súbor Trenčan patrí medzi najstaršie a najvyspelejšie súbory na Slovensku. Zameriava sa na uchovávanie pôvodného folklórneho materiálu trenčianskeho regiónu (západná časť Slovenska), ktorý umelecky spracováva. Svojich členov vedie k poznávaniu folklórnych tradícií, rozvíja estetické cítenie a pohybovú kultúru. V súbore sa doteraz vystriedalo viac ako 1400 členov, ktorí si tu vytvorili svoj vzťah k ľudovému umeniu a mnohí pokračovali v tejto činnosti aj po odchode z Trenčanu najmä vo vysokoškolských folklórnych súboroch. Vytvorených bolo viac ako 110 choreografií, z ktorých približne 20 tvorí súčasný tanečný repertoár súboru. Neoddeliteľnou súčasťou tanečnej zložky súboru je ľudová hudba a dievčenská spevácka skupina, ktoré rovnocenne dopĺňajú program a robia aj samostatné koncerty.

Za 70 rokov svojej činnosti folklórny súbor Trenčan absolvoval viac ako 2400 predstavení doma i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval rôznych prehliadok a súťaží, kde získaval popredné ocenenia. . Krásu slovenského folklóru v jeho podaní mali možnosť vidieť diváci vo všetkých kútoch Slovenska i mnohí diváci v zahraničí – naposledy v Číne, Nemecku, Indonézii , na Taiwane ,vo Fínsku ,Francúzsku a Kanade. Patrí medzi častých účastníkov Krajských folklórnych slávností v Krakovanoch a neskôr na Myjave, Medzinárodného folklórneho festivalu vo Východnej, Medzinárodného folklórneho festivalu v Strážnici a vystupoval na rôznych ďalších folklórnych festivaloch a národopisných slávnostiach v rámci celého Slovenska i Českej republiky .Na zahraničných zájazdoch uskutočnil 650 predstavení, tlieskali mu diváci v 31 krajinách Európy, Ameriky, Ázie a Afriky, niektoré štáty sme navštívili viackrát.

  • Organizačná vedúca a štatutárny zástupca – Ing. Gabriela Šebáňová

  • Umelecké videnie – Ing. Elena Kubalová

  • Vedúci ľudovej hudby – Miroslav Hulín

  • vedúca speváckej zložky – Marcela Hulínová

 

EN:
Folk ensemble Trenčan has been working at the Grammar School of Ľ. Štúr in Trenčín since its foundation in 1949. The teachers of this school lead it and its members are students of secondary schools, at the age of 15–19 years. They all devote their spare time to work in this ensemble.

Folk ensemble Trenčan ranks among the oldest and best ensembles in Slovakia. The main aim of the ensemble is to preserve the original folklore of the region of the town Trenčín (western part of Slovakia) and to adapt it in an artistic way. All the activities of the ensemble enable its members to know the folk traditions, to improve their aesthetic feelings and to teach them motion culture. More than 1400 members have worked in the ensemble up to the present time. Many of them formed here their relation to the folk art and many of them continued this activity after leaving the ensemble Trenčan in various folk ensembles at the universities in Slovakia. 110 choreographies have been created so far and about 20 of them make up the contemporary dance repertoire of the ensemble. The girls singing group and the folk music group make up the inseparable part of the dancing group. They both complete the programme and give also their own concerts and performances.

During 70 years old existence of the ensemble Trenčan it gave more than 2400 performances not only all over our homeland but also abroad. Regularly it took part in various festivals and competitions and it was awarded many prominent appreciations. Trenčan organized more than 650 performances in 31 countries of Europe, North America, Asia and Africa and everywhere the audiences applauded our dances and music. That is why we visited several countries more times.

 

ul. 1.mája č. 2 911 35 Trenčín
+421 32 7434422, +421 32 7434204