FS Ruthenia

Folklórny súbor Ruthenia bol založený 23. 10. 2010 z iniciatívy mladých nadšencov rusínskeho folklóru v hlavnom meste Slovenska Bratislave. Názov súboru vznikol z pomenovania krajiny Rusínov „Ruthenia“ (z lat. a angl. Ruthen – Rusín). V súčasnosti má takmer 40 členov a pracuje vo forme občianskeho združenia Ruthenia ensemble.

Jeho zakladateľom je Ing. Peter Štefaňák, PhD., dodnes organizačný vedúci súboru. Tanečným pedagógom je Ing. Mgr. art. Slavomír Ondejka a vedúca speváckej zložky Mgr. Ivana Brillová. O krojovú základňu sa stará v súčasnosti PharmDr. Mária Šidlovská. Kolektív spolupracuje i s pedagógmi hudby a spevu, režisérmi, dramaturgami, esxternými ľudovými hudbami.

V roku 2012 prešiel súbor výraznou zmenou – získal vlastné priestory s tanečnou sálou, krojovňou a skúšobňou pre muzikantov. V súčasnosti v súbore pôsobí 30 – 35 členov v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke.

Repertoár kolektívu je od jeho počiatkov zameraný na prezentáciu tradičných tanečných, hudobných, ale aj obradových a zvykoslovných fenoménov archaickej kultúry rusínskeho etnika. Cieľom súboru je uchovávanie a prezentácia archaickej a bohatej rusínskej kultúry a jej prezentácia majoritnému obyvateľstvu i samotným Rusínom.

Medzi prvé choreografie patrilo umelecké spracovanie tancov a piesní z rázovitých a folklórne bohatých rusínskych obcí severovýchodného Slovenska Kamienka, Kyjov, Jakubany, Šemetkovce, Šarišské Jastrabie, Tichý Potok, Torysky, Šambron a Malý Lipník, ako aj z horehronskej obce Šumiac s pôvodne rusínskym osídlením. V repertoári súboru sú i tance zo srbskej Vojvodiny, kde žije dodnes veľké množstvo presídlených Rusínov. Súbor sa zameriava aj na spracúvanie rodinnných a kalendárnych zvykov a obradov. Prezentuje napríklad vianočné obchôdzky koledníkov „jasličkariňa“, svadobné čepenie a ďalšie zvyky. Medzi najvýznamnejšie programové bloky patria celovečerné umelecké programy a tematické pásma. Súbor v roku 2015 oslávil svoje piate výročie celovečerným umeleckým programom s tematikou cesty rusínskeho drotára po svete pod názvom Rusínske srdce. Na celoštátnej súťaži choreografií sa predstavil pásmom prezentujúcim životný osud ženy pod názvom Ked jes ňa zochabiv. Pri príležitosti 10. výročia organizácie molody.Rusyny súbor úspešne premiéroval originálny celovečerný umelecký program tanečného divadla s tematikou optácie, prezentujúci menej známu históriu presídľovania Rusínov na Ukrajinu po II. svetovej vojne pod názvom Zem zasľúbená.

Za takmer desať rokov svojej existencie uskutočnil asi 300 vystúpení a programov na domácich i zahraničných podujatiach a festivaloch. Medzi najvýznamnejšie patrí MFF Myjava, FĽK Koliesko (Kokava nad Rimavicou), Spišské folklórne slávnosti, Dubnický folklórny festival, Bystrická folklórna haravara, festival Rusínska vatra (Malý Lipník), Rusínsky festival (Svidník), Hornotoryský folklórny festival (Krivany), Festival národnostných menšín (Bratislave), Medzinárodný festival detských folklórnych súborov (Bratislava) a každoročne tradičnú kultúru Rusínov prezentuje na podujatí Rusínsky ples (Praha, Prešov, Bratislava, Levoča, Košice). Súbor i jeho členovia sú držiteľmi niekoľkých ocenení z Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha i Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj.

FS Ruthenia tradičnú kultúru Rusínov z našej krajiny predstavil i niekoľkých zahraničných festivaloch (Poľsko, Česko, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Peru, Gruzínsko).

Súbor uskutočnil i niekoľko umeleckých turné s programom Rusínske srdce (Košice, Prešov, Stará Ľubovňa, Snina, Bratislava), Zem zasľúbená (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Levoča, Svidník, Stará Ľubovňa).

Krojovú základňu tvoria originály tradičného odevu darované, či odkúpené v jednotlivých predovšetkým rusínskych lokalitách (Šambron, Šumiac, Torysky, Jakubany, Šarišské Jastrabie, Kyjov atď.), čiastočne i šité odevné súčasti, obuv a doplnky vytvorené na základe originálnych predlôh tradičného odevu.

Ovsištské námestie 1, 851 03 Bratislava