FS Marína

Folklórny súbor Marína vznikol vo Zvolene v roku 1966, vďaka spojeniu organizačného a tvorivého potenciálu troch výrazných osobností – Márie Benkovej, Anny Hudecovej a Márie Mázorovej. Názov dostal podľa lyrickej básnickej skladby Andreja Sládkoviča a to určilo aj charakter programov Maríny. V popredí tvorby stáli poetickosť, lyrickosť a cit pre krásno. Od roku 1979 sú zriaďovateľom súboru železničiarske odbory. V roku 1981 sa umeleckým vedúcim súboru stáva Ján Jamriška. Nadväzuje na poetickosť v tvorbe a svojím dlhoročným špecifickým rukopisom dáva Maríne vlastnú, jedinečnú tvár, charakteristickú vysokým umeleckým spracovaním a interpretačnou úrovňou. Od jesene 2017 vedie umelecké smerovanie Maríny mladý umelecký šéf Andrej Sýkora. Jeho ambíciou je vnášať do tvorby viac prirodzenosti, živelnosti a rôznorodosti. Nateraz vo svojej tvorbe čerpá inšpiráciu najmä z blízkeho Podpoľania a Hontu, súbor spracúva tanečný, hudobný a spevný materiál z lokalít Zvolenská Slatina, Očová, Hrochoť, Môťová, Kráľová, Slatinka, Podzámčok, Dobrá Niva, Pliešovce. Zo vzdialenejších lokalít má súbor v repertoári tance z Jakubian na severnom Spiši, z Heľpy na Horehroní a zo Zámutova na Zemplíne.

Sokolská 69 Zvolen
+421 917 378 158