FS Bardiov

Za projektom stojí hlavne naša vedúca, ktorá je zároveň aj moja mama. Tá má na starosti finančné a papierové záležitosti,“ popisuje rozdelenie zodpovednosti Ladislav.  Sestra má na starosti dievčenské tance a spevy. Členkou súboru je aj krajčírka, ktorá je zároveň vedúca krojárne.  Na starosti má všetky kroje a krojové súčiastky, mužské aj ženské. „No a potom som tu ja. Mám na starosti chlapčenské tance a spevy a aby som nezabudol sú tu aj naši členovia folklórneho súboru Bardiov, bez ktorých by tento súbor nevznikol.“  Súbor chce prezentovať folklór z okolitých obcí Bardejova a neskôr aj z celého horného Šariša.

Rozbiehanie nového folklórneho súboru ide zatiaľ pomaly. Folkloristi si sú vedomí, že to obnáša mnoho driny, námahy a financií. „My chceme hlavne ukázať, čoho sú mladí ľudia schopní a chceme, aby aj naše mesto žilo kultúrou,“ vysveluje Ladislav. Súboristi hľadajú sponzorov, priestory na tancovanie, muzikantov, spevákov, tanečníkov… Krajčírka šije kroje, o ktorých poznatky získali na vlastných výskumoch. „Fungujeme len od roku 2020 a snažíme sa rozbehnúť, ale ako hovorím, ide to pomaly.

Všetky naše vystúpenia, akcie či už sú to oslavy, svadby, plesy, dni obcí a podobne, všetko uverejňujeme na našich stránkach.“ A čo do budúcnosti? „Asi to poviem za seba, ale snom každého tanečníka,  folkloristu je Východná. Ak sa nám to podarí tak by sme jedného dňa chceli vystúpiť s naším programom ktorý chystáme na folklórnom festivale Východná. Tam by som chcel  dostať náš súbor.

Bardejov, Slovensko