DFS Trávniček

Detský folklórny súbor Trávniček bol založený v roku 1974 v Bratislave pri ObKaSS II – dnes Cultus. V Ružinove aj dodnes pôsobí. Členmi sú dievčatá a chlapci zväčša od 6 do 16 rokov, za roky činnosti pracoval s viac ako dvetisíc deťmi, v súbore sa ich vystriedalo do 450. Vedúcimi boli M. Sivý st. /sólista baletu/, M. Majerčík /sólista SĽUK-u/ a od roku 1980 je umeleckou vedúcou Mgr.art. Zdenka Nererová Vaňová, absolventka VŠMU /vedúci pedagóg Prof. Štefan Nosáľ/, bývala sólistka a tanečná pedagogička Lúčnice. Súbor získal mnohé ocenenia na súťažiach a prehliadkach: Cena za mimoriadnu objavnú pedagogickú prácu a choreografickú tvorbu, Vyznamenanie za rozvoj záujmovej umeleckej tvorivosti, Pocta generálneho riaditeľa NOC Za príkladné pestovanie úcty k bohatstvu tradičnej ľudovej kultúry a jej prezentáciu doma a v zahraničí, Zlatá medaila, Cena za tanečný prejav, Cena za tvorivé spracovanie detských hier, Zvláštna cena festivalu a mnohé iné. V programe má detské hry, tance a piesne z rôznych regiónov Slovenska, realizuje aj terénny výskum v obciach pri Bratislave, kde hľadá málo známe a zabudnuté detské zábavky. Folklórny materiál následne choreograficky spracúva a uvádza na javisku, majúc na zreteli vek, fyzickú vyspelosť a tanečné dispozície interpretov. Reprezentoval Slovensko na kultúrnych podujatiach a folklórnych festivaloch doma /FF Východná, FF Myjava, DFF Prešov, Likavka, MF DFS Bratislava, Folkfest Ružinov/ a v zahraničí /Taiwan – R.O.C., India, Rakúsko, Fínsko, Turecko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Chorvátsko, Bulharsko, ČR, Poľsko/. Pre Trávniček bolo vytvorených viac ako 35 choreografií /M. Sivý st., M. Majerčík, H. Šimoneková, Z. Nererová Vaňová/: Tance z Východnej, Detviansky tanec, Na záhumní, Hra na voňavé ovce, Obrázky z Chorvátskeho Grobu, Hybajte ven, na Padzelky, Tlčiem tlčiem mak, Trenčín dolinečka, Zahrajme sa na Heličku, Na čížička, Od Vianoc k Novému roku, Koledy a vinše, Povedal mi jeden chlapec, Liptovské cifričky, Na zajačka a cindruška, Osebe a šikovná, Karičky, Juháska, Kukulienka, a iné. Mnohí z bývalých členov Trávnička následne pôsobili vo folklórnych súboroch a iných tanečných telesách /napr. Lúčnica, SĽUK, Gymnik, Karpatý, Dimitrovec, Technik, Ekonóm, Dopravár, Bezanka, Devín, Los Remedios, Ladylicious, Balet Národního divadla Praha/.

Grösslingová 38, 811 09 Bratislava
+421 908 228 128