DFS Lieska

Dovoľte predstaviť náš Detský folklórny súbor LIESKA zo Žiliny. Jeho
počiatky siahajú do roku 1975. Vtedy začínal ako menší folklórno-tanečný
krúžok. V súčasnosti má Lieska viac ako 100 členov rozdelených do 6-tich
vekových kategórií od 4 do 15 rokov. Repertoár Liesky je postavený na
scénických obrazoch tvoriacich prierez hrami, tradíciami, zvykmi a obradmi
obyvateľov slovenského vidieka. Tvoria ho tance a spevy z rázovitých regiónov
ako napr. Terchová, Myjava, Horehronie, Liptov, Zamutov, Čičmany, ale aj
tanec Rómov. Hlavným poslaním súboru je vypestovať v deťoch lásku k
slovenskému folklóru, viesť ich k poznávaniu jeho krás a jedinečnosti, ako aj k
zdravému a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Žilina
+ 421 949 539 423