DFS Hanička

Detský folklórny súbor Hanička vznikol v roku 1993 a založila ho Ľubov Gerusová. Sídli v Košiciach a je rozdelený na dve časti, Hanička I. (deti od troch rokov do 4. ročníka základných škôl) pod vedením Márie Sakácsovej a Hanička II. (deti od 5. až ôsmeho ročníka základnej školy) pod vedením Mariany Svoreňovej.
Trénuje v Kasárniach Kulturpark v budove Bravo a venuje sa prevažne tancom, detským hrám a piesniam z východného Slovenska.