DFS Borinka

DFS Borinka vznikol v školskom roku 1986/87. V súčasnosti pracuje pri Centre volného času na Štefánikovej ulici v Nitre. Členovia súboru sú deti z nitrianskych základných škôl, ako aj deti z okolitých obcí. Vo svojom programe spracováva piesne, tance a detské hry z regiónu Ponitrie a Tekov. Námety súbor čerpá z vlastných výskumov, alebo zo zbierok Mariana Járeka.

Súbor disponuje vlastnou zbierkou krojov a krojových súčastí, ktoré sa pravidelne dopĺňajú.

Počas svojej existencie sa súbor predstavil na festivaloch doma (Východná, Myjava, Likavka, Habovka, Nitra, a i. ), i v zahraničí (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Vatikán, Lotyšsko, Slovinsko, Česká republika, Poľsko).

Pravidelne sa zúčastňuje detských prehliadok hudobného i tanečného folklóru, kde získava popredné ocenenia. V roku 2018 bola Borinka súčasťou verejnej nahrávky multigeneračného CD s názvom Na Vánoce na tí Hodi“

Borinka má približne 100 členov – prípravku (deti mladšieho školského veku – 1.-4. ročník ZŠ), reprezentačnú zložku (deti staršieho školského veku (5-9. ročník ZŠ) a samostatnú detskú ľudovú hudbu.

Vedúcim súboru je Marián Hlavatý, prípravku vedie Katarína Hudáková a ľudovú hudbu Erik Sitár. Korepetítorom na akordeóne je Miroslav Artim.

Centrum voľného času Nitra, Štefánikova 63, 949 01 Nitra, Slovensko
+376 524 325