Tag: Zemplín

Folklórny súbor VINIČIAR a Ľudová hudba MAGOČKI

Folklórny súbor Viničiar vznikol v roku 2012 a sídli v Sobranciach, neďaleko ukrajinských hraníc. Venuje sa regiónom Zemplín a Šariš, no zameriava  sa hlavne na Dolný Zemplín.

FS Dúbrava

Program Folklórneho súboru Dúbrava je vyplnený tancami, spevom aj samostatnou muzikou. Región Šariša a Zemplínu umožňuje súboru čerpať námety aj z menšinových oblasti regiónu. Preto sú v našom programe aj tance Rusínov a Rómov. V súčasnosti má asi 30-35 členov v troch samostatných zložkách.

FS Ľubovňan

Folklórny súbor Ľubovňan pôsobí na folklórnej umeleckej scéne od roku 1995. Pôsobí pri Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a spolupracuje so základnou umeleckouškolou Jána Melkoviča.

17. novembra, 064 01 Stará Ľubovňa

FS Orgonina

FS Orgonina je neziskovým združením zriadeným s cieľom uchovávať, rozvíjať a obnovovať rôzne formy slovenského ľudového umenia a prezentovať ich doma aj v zahraničí.

Doktor C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko

FS Rovina

Zameriavame sa predovšetkým na náš rodný región Zemplín ale máme tanečné choreografie aj zo Šariša, Bidoviec, Zámutova, Zalužic.

FS Rozmarija

Folklórny súbor Rozmarija z Prešova pôsobí na umeleckej scéne od roku 1992 v ABC centre voľného času pod vedením Mgr. Danky Kovalčíkovej. Udržiava a prezentuje tanečný, hudobný, spevácky a zvykoslovný folklór východného Slovenska regiónu Šariš, Zemplín, Abov, Zamagurie a folklór národnostných menších žijúcich na Slovensku.

FS Sabinovčan

Folklórny súbor Sabinovčan je umelecké teleso, ktoré pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku už 35 rokov. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo viac ako tisíc členov.

Ul. Janka Borodáča 18, Sabinov 083 01

FS Šarišan

Našemu Šarišu naśvece ňit pari, dobre śe tu čuje, jak mladi, tak stari, dobre śe tu žije, jak v źime, tak v ľece, ja ŠARIŠAN chcem bic i na druhim śvece. (Jožko Príhoda)

FS Váh Púchov

Folklórny súbor VÁH z Púchova pôsobí na folklórnych javiskách od roku 1971.V repertoári súbor spracováva hlavne ľudovú kultúru jedného z najrázovitejších regiónovSlovenska, s vlastnými špecifickými tancami a melódiami, ktorým je Púchovská dolina, ale ajblízke okolie ako Maríková, Červený Kameň, Kostolec a Omšenie. Členskú základňu súborutvorí mládež od 15 rokov a pozostáva z tanečnej zložky a ľudovej hudby.

Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov