Tag: Východné Slovensko

DFS Hanička

Venuje sa prevažne tancom, detským hrám a piesniam z východného Slovenska.

FS Bardiov

Za projektom stojí hlavne naša vedúca, ktorá je zároveň aj moja mama. Tá má na starosti finančné a papierové záležitosti,“ popisuje rozdelenie zodpovednosti Ladislav.  Sestra má na starosti dievčenské tance a spevy.

Bardejov, Slovensko

FS Chemlon

Folklórny súbor Chemlon vznikol v roku 1971 pri Závodnom klube ROH š.p. Chemlon Humenné. Svojou činnosťou uchováva a oživuje ľudové tradície- piesne a tance z..

FS Hornád

FS Hornád je považovaný za priekopníka nových smerov v oblasti folklóru.

FS Orgonina

FS Orgonina je neziskovým združením zriadeným s cieľom uchovávať, rozvíjať a obnovovať rôzne formy slovenského ľudového umenia a prezentovať ich doma aj v zahraničí.

Doktor C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko

FS Rozmarija

Folklórny súbor Rozmarija z Prešova pôsobí na umeleckej scéne od roku 1992 v ABC centre voľného času pod vedením Mgr. Danky Kovalčíkovej. Udržiava a prezentuje tanečný, hudobný, spevácky a zvykoslovný folklór východného Slovenska regiónu Šariš, Zemplín, Abov, Zamagurie a folklór národnostných menších žijúcich na Slovensku.

FS Šarišan

Našemu Šarišu naśvece ňit pari, dobre śe tu čuje, jak mladi, tak stari, dobre śe tu žije, jak v źime, tak v ľece, ja ŠARIŠAN chcem bic i na druhim śvece. (Jožko Príhoda)

FS Zemplín

FS Zemplín pôsobí v Srdci Zemplína, v Michalovciach, už 60 rokov a aktuálne zastrešuje 85 členov v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke.  Členmi súboru sú študenti stredných a vysokých škôl a ľudia zanietení a milujúci folklór. Repertoár súboru tvorí hlavne kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu, časť jeho repertoáru tvoria aj tradičné tance, piesne a zvyky pochádzajúce o ostatných regiónov Slovenska.

MFS Želiezko

Náš súbor sídli v Košiciach na sídlisku KVP.  Venuje sa tancom z Východného Slovenska najmä regiónom napr.: Abov, Šariš, Spiš, Zemplín. Želiezko malo prvý krát vlastnú premiéru vlastného programu v roku 2018. V súbore vládne naozaj úžasná atmosféra a to možno aj preto že tu nájdete iba stále usmievavých a naozaj šikovných tanečníkov.

Starozagorská 10, 040 23 Košice