Tag: univerzita

Folklórny súbor Poľana

Folklórny súbor Poľana pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene. Vznikol na prelome rokov 1955-1956. V súčasnosti má súbor okolo 50 členov.

FS Trnafčan

Univerzitný folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metodav Trnave bol založený v roku 1984 párom nadšencov folklóru a nadviazal na tradícieTravského regiónu.

Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava