Tag: Stredné Slovensko

Folklórny súbor Poľana

Folklórny súbor Poľana pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene. Vznikol na prelome rokov 1955-1956. V súčasnosti má súbor okolo 50 členov.

FS Urpín

Folklórny súbor Urpín patrí k najstarším a najznámejším folklórnym súborom na Slovensku a je neodmysliteľnou súčasťou Banskej Bystrice – Mesta pod Urpínom.