Tag: Šariš

Folklórny súbor VINIČIAR a Ľudová hudba MAGOČKI

Folklórny súbor Viničiar vznikol v roku 2012 a sídli v Sobranciach, neďaleko ukrajinských hraníc. Venuje sa regiónom Zemplín a Šariš, no zameriava  sa hlavne na Dolný Zemplín.

FS Bardiov

Za projektom stojí hlavne naša vedúca, ktorá je zároveň aj moja mama. Tá má na starosti finančné a papierové záležitosti,“ popisuje rozdelenie zodpovednosti Ladislav.  Sestra má na starosti dievčenské tance a spevy.

Bardejov, Slovensko

FS Dúbrava

Program Folklórneho súboru Dúbrava je vyplnený tancami, spevom aj samostatnou muzikou. Región Šariša a Zemplínu umožňuje súboru čerpať námety aj z menšinových oblasti regiónu. Preto sú v našom programe aj tance Rusínov a Rómov. V súčasnosti má asi 30-35 členov v troch samostatných zložkách.

FS Ľubovňan

Folklórny súbor Ľubovňan pôsobí na folklórnej umeleckej scéne od roku 1995. Pôsobí pri Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a spolupracuje so základnou umeleckouškolou Jána Melkoviča.

17. novembra, 064 01 Stará Ľubovňa

FS Orgonina

FS Orgonina je neziskovým združením zriadeným s cieľom uchovávať, rozvíjať a obnovovať rôzne formy slovenského ľudového umenia a prezentovať ich doma aj v zahraničí.

Doktor C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko

FS Rovina

Zameriavame sa predovšetkým na náš rodný región Zemplín ale máme tanečné choreografie aj zo Šariša, Bidoviec, Zámutova, Zalužic.

FS Rozmarija

Folklórny súbor Rozmarija z Prešova pôsobí na umeleckej scéne od roku 1992 v ABC centre voľného času pod vedením Mgr. Danky Kovalčíkovej. Udržiava a prezentuje tanečný, hudobný, spevácky a zvykoslovný folklór východného Slovenska regiónu Šariš, Zemplín, Abov, Zamagurie a folklór národnostných menších žijúcich na Slovensku.

FS Sabinovčan

Folklórny súbor Sabinovčan je umelecké teleso, ktoré pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku už 35 rokov. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo viac ako tisíc členov.

Ul. Janka Borodáča 18, Sabinov 083 01

FS Šarišan

Našemu Šarišu naśvece ňit pari, dobre śe tu čuje, jak mladi, tak stari, dobre śe tu žije, jak v źime, tak v ľece, ja ŠARIŠAN chcem bic i na druhim śvece. (Jožko Príhoda)

Stránka 1 Stránka 2