Tag: Podpoľanie

Folklórny súbor Poľana

Folklórny súbor Poľana pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene. Vznikol na prelome rokov 1955-1956. V súčasnosti má súbor okolo 50 členov.

FS Hriňovčan

FS Hriňovčan vznikol v roku 1972. Prvý organizačný vedúci bol Jozef Kmeť a choreograf Milan Šulek. Náš súčasný vedúci je naša Ivka Sujová.

FS Marína

Folklórny súbor Marína vznikol vo Zvolene v roku 1966, vďaka spojeniu organizačného a tvorivéhopotenciálu troch výrazných osobností – Márie Benkovej, Anny Hudecovej a Márie Mázorovej. Názovdostal podľa lyrickej básnickej skladby Andreja Sládkoviča a to určilo aj charakter programov Maríny.

FS Urpín

Folklórny súbor Urpín patrí k najstarším a najznámejším folklórnym súborom na Slovensku a je neodmysliteľnou súčasťou Banskej Bystrice – Mesta pod Urpínom.

Podpoľanec

Folklórna skupina Podpoľanec je tím mladých ľudí, ktorí sú prepojení láskou k slovenskému ľudovému umeniu. Medzi aktivity skupiny patrí výskum ľudových motívov a ich scénická adaptácia, najmä z regiónu Podpoľanie.

Obrancov mieru 1, Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča