Tag: Hont

Folklórny súbor Poľana

Folklórny súbor Poľana pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene. Vznikol na prelome rokov 1955-1956. V súčasnosti má súbor okolo 50 členov.

FS Krtíšan

Folklórny súbor Krtíšan je dlhoročným kolektívnym členom občianskeho združenia Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Je to súbor, ktorý aj v amatérskych podmienkach dokáže podáva..

Písecká 743/5, 990 01 Veľký Krtíš

FS Marína

Folklórny súbor Marína vznikol vo Zvolene v roku 1966, vďaka spojeniu organizačného a tvorivéhopotenciálu troch výrazných osobností – Márie Benkovej, Anny Hudecovej a Márie Mázorovej. Názovdostal podľa lyrickej básnickej skladby Andreja Sládkoviča a to určilo aj charakter programov Maríny.