Tag: bratislava

FS Ruthenia

Folklórny súbor Ruthenia bol založený z iniciatívy mladých nadšencov rusínskeho folklóru v Bratislave. Názov súboru vznikol z pomenovania krajiny Rusínov.

Ovsištské námestie 1, 851 03 Bratislava

SĽUK

Slovenský ľudový umelecký kolektív je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace od roku 1949 v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru na Slovensku.

Balkánska 31 853 08 Bratislava - Rusovce