Category: Univerzitné súbory

Folklórny súbor Poľana

Folklórny súbor Poľana pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene. Vznikol na prelome rokov 1955-1956. V súčasnosti má súbor okolo 50 členov.

FS Družba

Repertoár súbor tvoria v súčasnej dobe piesne a tance spracované v mierne štylizovanej forme v prevažnej časti z regionálnych oblastí Trenčína a Myjavy. 

Tags
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín

FS Ekonóm

Folklórny súbor Ekonóm sa zrodil v máji roku 1969 pri Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.Podobne, ako v ostatných akademických súboroch, sa o to pričinili mladí ľudia z rôznych regiónovSlovenska, ktorí si chceli štúdium spestriť zvykmi a tradíciami svojich rodných krajov.

Tags #Ekonóm
Dolnozemská cesta 1, 851 04 Petržalka

FS Gymnik

Folklórny súbor Gymnik vznikol v roku 1964 na podnet odbornej asistentky pani Hedy Šimonekovej pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Súbor dlhodobo patrí medzi najlepšie akademické folklórne súbory na Slovensku.

Tags #Gymnik
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 42e98/9, 814 69 Bratislava-Staré Mesto-Bratislava

FS Stavbár

Súbor sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na spracovanie tancov a ucelených blokov pochádzajúcichz obcí severného a severozápadného Slovenska (napr. Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora,Malatiná, Terchová, Zuberec, Turzovka, Kostolec…) ako aj z iných slovenských regiónov Slovenka(Važec, Zámutov, Brezová pod Bradlom, Telgárt).

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

FS Trnafčan

Univerzitný folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metodav Trnave bol založený v roku 1984 párom nadšencov folklóru a nadviazal na tradícieTravského regiónu.

Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava