Category: Mládežnícke súbory

FS Bardiov

Za projektom stojí hlavne naša vedúca, ktorá je zároveň aj moja mama. Tá má na starosti finančné a papierové záležitosti,“ popisuje rozdelenie zodpovednosti Ladislav.  Sestra má na starosti dievčenské tance a spevy.

Bardejov, Slovensko

FS Furmani

Folklórny súbor Furmani vznikol pri Centre voľného času Domino v Nitre v roku 2004. Jeho členovia sú väčšinou bývalí členovia detských folklórnych súborov v Nitre a okolí, vo veku od 15-30 rokov.

Centrum voľného času Nitra, Štefánikova 63, 949 01 Nitra, Slovensko

FS Ruthenia

Folklórny súbor Ruthenia bol založený z iniciatívy mladých nadšencov rusínskeho folklóru v Bratislave. Názov súboru vznikol z pomenovania krajiny Rusínov.

Ovsištské námestie 1, 851 03 Bratislava

FS Trenčan

Folklórny súbor Trenčan pracuje pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho vzniku v r. 1949. Zakladateľmi súboru boli manželia Kubalovci.

MFS Želiezko

Náš súbor sídli v Košiciach na sídlisku KVP.  Venuje sa tancom z Východného Slovenska najmä regiónom napr.: Abov, Šariš, Spiš, Zemplín. Želiezko malo prvý krát vlastnú premiéru vlastného programu v roku 2018. V súbore vládne naozaj úžasná atmosféra a to možno aj preto že tu nájdete iba stále usmievavých a naozaj šikovných tanečníkov.

Starozagorská 10, 040 23 Košice