Category: Detské súbory

DFS Borinka

DFS Borinka vznikol v školskom roku 1986/87. V súčasnosti pracuje pri Centre volného času na Štefánikovej ulici v Nitre. Vedúcim súboru je Marián Hlavatý.

Centrum voľného času Nitra, Štefánikova 63, 949 01 Nitra, Slovensko

DFS Detvanček

Detský folklórny súbor Detvanček pracuje pri Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve pod vedením Mgr.art. Veroniky Horváthovej.

Tags

DFS Hanička

Venuje sa prevažne tancom, detským hrám a piesniam z východného Slovenska.

DFS Kornička

Detský folklórny súbor Kornička z Trenčína. Vznikol v roku 1999. Pôsobia v ňom deti vo veku 6-15 rokov.

Tags

DFS Lieska

Repertoár Liesky je postavený nascénických obrazoch tvoriacich prierez hrami, tradíciami, zvykmi a obradmiobyvateľov slovenského vidieka.

Tags

DFS Trávniček

Detský folklórny súbor Trávniček bol založený v roku 1974 v Bratislave pri ObKaSS II – dnes Cultus. V Ružinove aj dodnes pôsobí.

Tags
Grösslingová 38, 811 09 Bratislava